Contents

UIKit中有很多控件,UITableView是经常用到,注意点比较多,比较难用好的控件,这里将重点介绍UIView、UITableView、UICollectionView、的一些基本知识和注意点。

  1. UIView

  2. UITableView

  3. UICollectionView

Contents